HOME

Muziektherapie voor kinderen in (gesloten) instellingen

STICHTING TOEKOMSTGELUID

Duizenden kinderen in Nederland zijn vanwege uiteenlopende omstandigheden uit huis geplaatst. Ze komen op vaak jonge leeftijd terecht in gesloten instellingen of bij jeugdzorg. Vaak door problemen in het gezin, een verstandelijke beperking en/of complexe gedragsproblematiek. De eerste fase van hun leven begint daardoor moeizaam en de toekomst lijkt uitzichtloos.

Stichting Toekomstgeluid ziet het als haar maatschappelijke taak om ondersteuning te bieden in deze moeilijke periode. Want juist de eerste levensfase van een kind legt de basis voor later.

En dat doen we middels muziektherapie.

Dit is het resultaat…

…van hard werken en heel veel plezier maken met elkaar!

“Toekomstgeluid is een superleuk project om aan mee te doen! Het is voor mij een kans om misschien ooit een bekende zangeres te worden”.

Desteny, 15 jaar, deelnemer project de Hondsberg

“Super mooi en goed nummer. Keer op keer raakt het me omdat je dan automatisch terug denkt aan de tijden die ik met die mensen heb meegemaakt. Het laat herinneringen achter!!!”

Monica, deelnemer project De Hondsberg

“Bij Toekomstgeluid mag ik mijn eigen beats maken. Supercool natuurlijk!”.

Matthew, 11 jaar, deelnemer project de Hondsberg

MISSIE

In een tijd van bezuinigingen worden zorginstellingen gedwongen vooral primaire zorg aan te bieden. Er is daardoor steeds minder tijd en ruimte voor een zinvolle dagbesteding en culturele activiteiten. De vraag naar afleiding van dagelijkse problemen blijft echter onverminderd groot. Om kinderen niet de dupe te laten worden, willen we een oplossing bieden. Muziektherapie blijkt één van de meest effectieve manieren om trauma’s te verwerken. Daarnaast is samen muziek maken ook een leuke, leerzame en sociale activiteit.

Stichting Toekomstgeluid biedt kinderen de mogelijkheid talenten te ontdekken en ontwikkelen middels muziektherapie. Ondersteund met professionele begeleiding en coaching bepalen ze daarbij hun eigen weg. Door het schrijven van persoonlijke teksten, een zelf gemaakt lied en videoclip, krijgen kinderen een positiever zelfbeeld en meer zelfvertrouwen. Op deze wijze vullen we ‘het lege rugzakje’ van deze kinderen met kennis en kunde, om weer hun weg te kunnen vinden in de maatschappij.

“Het bijzondere aan het muziekproject is dat dit voor jongeren een speciale periode is waarin ze 4 maanden lang worden gestimuleerd door een muziekdocent om hun talenten te ontplooien”.

Gerry Nutters Directeur Pro Intermetzo Kind, Jeugd en Onderwijsbegeleiding

OVER ONS

Stichting Toekomstgeluid biedt vernieuwende therapeutische muziekprojecten aan voor kinderen van 9 tot 18 jaar, verblijvend in (gesloten) jeugdinstellingen in Nederland.

We richten ons op kinderen met een verstandelijke beperking en/of (complexe) gedragsproblematiek (autisme, ADHD, Borderline e.a.). Muziektherapie blijkt één van de meest effectieve manieren om trauma’s te verwerken. Daarnaast biedt het hulp en ondersteuning bij sociale vorming en terugkeer in de maatschappij.

Tijdens onze projecten gaan de kinderen samen met een team professionals (docent, muziekproducent, cameraman en jongerenwerker) aan de slag met hun persoonlijke verhaal. Zij worden 4 maanden lang gedurende 8 workshops intensief begeleid bij het maken van persoonlijke teksten, zelf geschreven muziek en een videoclip.

Rob Vosters – voorzitter

Marcus Krielen – docent workshops

Helga Pothof – penningmeester
Malika Saidi – secretaris
Arthur de Reus – ervaringsdeskundige

FINANCIËEL BELEID

Met deze verklaring willen we als bestuur duidelijkheid verstrekken in de financiële status van de Stichting Toekomstgeluid.

De formalisering van de Stichting heeft plaatsgevonden in de tweede helft van het jaar 2015. Dit betekent onder anderen dat vanaf 25 september 2015 er een bankrekening geopend is bij de Rabobank. De twee projecten die reeds hebben plaatsgevonden in 2015, hebben mede vanwege het niet beschikken over een bankrekening, in het geheel namens de onderneming van Dhr. Krielen plaatsgevonden, zijnde Zero To Midnight. Dit betekent dat alle financiële baten en lasten volledig door de onderneming op zich genomen zijn.

Vanaf het jaar 2017 zijn de projecten volledig namens de Stichting uitgevoerd. In het bijgaande beleidsplan staat welke doelstellingen en projecten er in 2016 zijn gerealiseerd.

U kunt hier het BELEIDSPLAN bekijken en downloaden.

DE BALANS VERLIES & WINST

U kan hier diverse BALANSEN VERLIES & WINST downloaden.

BELONING VOOR BESTUURDERS

De bestuursleden van Stichting Toekomstgeluid ontvangen geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld (artikel 1a, eerste lid, onderdeel e, van de UR AWR 1994).

Vacatiegeld is in ieder geval niet bovenmatig als dit niet hoger is dan de vergoeding die is opgenomen in het besluit vergoedingen adviescolleges en commissies. Een hoger vacatiegeld is in uitzonderingsgevallen mogelijk en is dus niet per definitie bovenmatig.

Een (vaste) vergoeding die niet afhankelijk is van het bijwonen van vergaderingen en de daarbij behorende voorbereiding, kan in beginsel niet als vacatiegeld worden aangemerkt.

“Ik heb met heel veel plezier samengewerkt met Marcus tijdens de project bijeenkomsten. Het is mooi om te zien dat elk individu een eigen ontwikkeling doormaakt gedurende het project. Voor de een die nog nooit wat muzikaals heeft gedaan gaat er een nieuwe wereld open, voor de ander biedt het de mogelijkheid om zangkwaliteiten nog verder te verbeteren. Marcus gaat op een leuke en ontspannen manier om met de jongeren. Ook krijgen de jongeren de ruimte voor eigen ideëen. Samen komen ze tot een mooi resultaat en is iedereen een ervaring rijker!”

Michiel Vande Putte Groepsbegeleider de Hondsberg

“De jongeren waren erg enthousiast over de met Marcus opgenomen videoclips. Het was voor hen een speciaal moment waarbij ze zich mochten laten horen en het gevoel hadden even niks te ‘moeten’. Erg leuk was dat op een professionele manier en met professionele apparatuur aan het project werd gewerkt. De mogelijkheid hebben wij anders niet. De jongeren waren erg gemotiveerd en supertrots op het resultaat. Hun zelfwaardering heeft een boost gekregen.”

Jeroen van Lieshout Cliëntenraad de Hondsberg/Zorgbelang Brabant

Waterwereld 10
5658 RK Eindhoven

IBAN: NL54 RABO 0306 1588 25
KVK: 639 284 18
RSIN nr.: 8554.57.028

Stichting Toekomstgeluid heeft de ANBI status.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

PROUDLY POWERED BY: