/

 

 

Financiëel beleid

Met deze verklaring willen we als bestuur duidelijkheid verstrekken in de financiële status van de Stichting Toekomstgeluid.

De formalisering van de Stichting heeft plaatsgevonden in de tweede helft van het jaar 2015.Dit betekent o.a. dat vanaf 25 september 2015 er een bankrekening geopend is bij de Rabobank. De 2 projecten die reeds hebben plaatsgevonden in 2015, hebben mede vanwege het niet beschikken over een bankrekening, in het geheel namens de onderneming van Dhr. Krielen plaatsgevonden, zijnde Zero To Midnight. Dit betekent dat alle financiële baten en lasten volledig door de onderneming op zich genomen zijn.

Vanaf het jaar 2017 zullen de projecten volledig namens de Stichting worden uitgevoerd. In het bijgaande beleidsplan staat welke doelstellingen en projecten er in 2016 worden gerealiseerd.

Download beleidsplan Toekomstgeluid 2017-2018


De balans verlies & winst

Download balans verlies en winst 2015 (en 30-6-2016)

Download balans verlies en winst 2016


Beloning voor bestuurders

De bestuursleden van Stichting Toekomstgeluid ontvangen geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld (artikel 1a, eerste lid, onderdeel e, van de UR AWR 1994).Vacatiegeld is in ieder geval niet bovenmatig als dit niet hoger is dan de vergoeding die is opgenomen in het besluit vergoedingen adviescolleges en commissies. Een hoger vacatiegeld is in uitzonderingsgevallen mogelijk en is dus niet per definitie bovenmatig.Een (vaste) vergoeding die niet afhankelijk is van het bijwonen van vergaderingen en de daarbij behorende voorbereiding, kan in beginsel niet als vacatiegeld worden aangemerkt.